Privacy verklaring

Via deze privacyverklaring van Hans Automotive, informeren wij je over de manier van het verwerken van persoonsgegevens op de website www.hansautomotive.nl. Wij leggen uit welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel.

Onze contactgegevens

Hans Automotive
Nijbracht 50
7821 CA Emmen
T. +31 (0)85 487 7293
M. info@hansautomotive.nl
W. www.hansautomotive.nl
Contactpersoon voor de verwerking van persoonsgegevens is de privacy coördinator, per e-mail bereikbaar op info@hansautomotive.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hans Automotive verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en je daarbij persoonsgegevens achterlaat. Voorbeelden hierbij zijn het contactformulier, de leasecalculator of een offerteaanvraag. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze nadrukkelijk toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind, om op die manier te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder dat hier ouderlijke toestemming aan te pas komt. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming van ouder of voogd persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hansautomotive.nl, dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluiten. Dit spreekt uiteraard voor zich, maar zijn wij verplicht om het te vermelden.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Hans Automotive bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij Hans Automotive op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Hans Automotive verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hans Automotive verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hans Automotive gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hans Automotive gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hans Automotive en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hansautomotive.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabele zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek. Hans Automotive wil je er daarnaast op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

Hans Automotive neemt de bescherming van je gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hansautomotive.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Hans Automotive behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Voor vragen over ons privacy beleid kun je altijd contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 januari 2022